Notebookcheck Logo

Contact

Wilt u ons vertellen,
...wat u denkt over de inhoud van de testrapporten en andere artikelen?
...of u geïnteresseerd bent om op onze site te adverteren?
...wat u denkt over de kwaliteit van de vertaling?
...dat u voor ons wilt werken?
...dat u links wilt uitwisselen met ons?
We zijn zeer geïnteresseerd in uw mening, omdat dit ons de gelegenheid geeft om onze site te verbeteren. Als u contact met ons wilt opnemen, vul dan graag het formulier in:

Sorry, we kunnen per mail geen technisch advies geven en wij vertellen niet waar notebooks of componenten de latops kunnen worden gekocht.

Colofon

Verantwoordelijk voor reclame, webmastering, recensies
Notebookcheck Publishing GmbH
Herbortgasse 38/3/28, 1110 Vienna, Austria
VATIN: ATU63377358
Commercial register: FN 292894 b
Directeuren en stichters
DI Dr Alexander Klaus Hinum
Stefan Hinum
DI J. Simon Leitner

Technische assistentie
Dipl.-Ing. Dr. Klaus A. Hinum

Uitgever
Notebookcheck Digital Media SRL
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, Strada Pepinierii, Nr. 7, Etaj 1, Ap. 11, Judet Iaşi, Romania
VATIN: RO48090148
Wettelijk verantwoordelijk voor alle redactionele inhoud van Notebookcheck.net
Administrator (Directeur): Codrut Nistor
Contact: codrut  @  lnt.ro
Enig vennoot: H2L Media GmbH

Verklaring gegevensbescherming en privacy

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Je kan onze website bezoeken zonder enige persoonlijke gegevens in te geven. Wanneer er wel gegevens door ons verzameld worden, gebeurt dit in de mate van het mogelijke op vrijwillige basis. Daarom verzamelen we jouw gegevens ook uitsluitend op basis van de wettelijke regulaties. In dit privacybeleid informeren we jou over de belangrijkste aspecten van hoe gegevens binnen onze website verwerkt worden. Op bevel van bevoegde autoriteiten kunnen we in specifieke gevallen informatie over deze gegevens verstrekken, voor zover de wetshandhaver dit nodig acht voor doelen als het vermijden van gevaar of het handhaven van intellectuele eigendomsrechten. Het verzamelen en verwerken van gegevens die niet vermeld zijn in het privacybeleid vinden niet plaats. In principe verwerken we persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen als dit noodzakelijk is om een functionerende website te kunnen bieden. De persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd vanaf het moment dat de reden voor het opslaan ervan is weggevallen.

Verantwoordelijke gegevensbescherming

Het verantwoordelijke subject in de zin van de GDPR (AVG) en andere gegevensbeschermingregulaties is 

Notebookcheck Digital Media SRL
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, Strada Pepinierii, Nr. 7, Etaj 1, Ap. 11, Judet Iaşi, Romania
Naam- en adresgegevens

Adresgegevens worden niet verzameld op deze website (een mogelijke uitzondering zijn wedstrijden, zie onder). Namen, adressen en e-mailadressen worden, als deze personen opgedragen wordt om een bericht te beantwoorden of om bugs of andere problemen met de inhoud van Notebookcheck op te lossen, wanneer die zich voordoen.

Daarnaast worden de Oostenrijkse veiligheids- en belastingsautoriteiten op verzoek voorzien van persoonlijke gegevens, als hier een legale basis voor is. Dit gebeurt bijna nooit.

Jeugdbescherming

Deze site richt zich niet specifiek op minderjarigen. In het dialoogvenster voor goedkeuring van de gebruiker wordt goed-/afkeuring gevraagd aan de gebruiker. In sommige landen is dergelijke goedkeuring niet geldig onder de leeftijd van 16. Een bevraging van de leeftijd is ongepast omdat we op geen enkele manier de waarheid kunnen nagaan voor miljoenen gebruikers. Het gebruik van de website onder de leeftijd van 16 is uitdrukkelijk verboden zonder toestemming van de wettelijke voogd, tenzij de gebruiker weet heeft van een lagere nationale leeftijdsbeperking die van toepassing is op hem. 

Recht op informatie en opzegging

Je hebt het recht om op elk moment gratis de gegevens op te vragen die over jouw persoon verzameld werden. Je hebt het recht om op elk moment jouw goedkeuring in te trekken over het gebruik van jouw persoonlijke informatie met effect voor de toekomst. Contacteer ons alstublieft via het contactformulier voor meer informatie.

Het herroepen van goedkeuring heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van de goedkeuring tot het herroepen ervan.

Contactformulier en commentaren

Als je ons via het formulier op de website of via e-mail contacteert, worden jouw gegevens voor een periode van maximaal enkele maanden opgeslagen met het doel om jouw verzoek te verwerken en voor bijkomende vragen. We delen deze informatie niet zonder jouw goedkeuring, behalve met de relevante redacteurs en vertalers die voor Notebookcheck werken als freelancers, als we het nodig achten om te reageren op het verzoek en de behandeling ervan.

Je kan in een bericht specifiëren wanneer je wenst dat je berichten worden verwijderd. De naam en het e-mailadres worden voorzien in niet-verplichte velden. Als er geen e-mailadres wordt opgegeven, is het uiteraard niet mogelijk om op jouw bericht te antwoorden.

Hetzelfde geldt voor het invoerveld voor commentaren.

Wedstrijden

Af en toe worden wedstrijden georganiseerd met het doel om Notebookcheck aantrekkelijker te maken voor lezers. Om prijzen te kunnen aanbieden is het nodig om naam- en adresgegevens te verzamelen. De adresgegevens worden enkel voor dit doeleinde verzameld en vernietigd bij afloop van de wedstrijd (de duur is enkele weken tot maanden). Er zullen geen advertenties gestuurd worden naar de verzamelde adressen. We maken geen adresgegevens bekend zonder jouw toelating, behalve aan de relevante redacteurs en vertalers die voor Notebookcheck werken als freelancers, als we dit nodig achten voor de verwerking van de gegevens. Wedstrijden kunnen nuttig zijn voor de creatie van redactionele inhoud. In dit geval wordt de verwerking van gegevens voor journalistische doeleinden gedekt door de Oostenrijkse wet (openingsclausule).

Dialoogvenster goedkeuring van de gebruiker

Een tekstvak vraagt je om het gebruik van jouw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties op basis van cookies al dan niet te weigeren. In het geval van een weigering, zullen geen geïndividualiseerde cookies ingesteld worden, technische fouten uitgesloten.

Bij goedkeuring door de gebruiker kunnen cookies ingesteld worden door onze partners Google, Snigelweb en VG Word, maar niet door allen tegelijk.

Vanuit een technisch standpunt kan het onvermijdelijk zijn om bepaalde IP-adressen verkeerdelijk niet tot de regio van de Europese Unie toe te wijzen, ook al werd toegang verkregen tot de website van binnen de regio van de Europese Unie. In dat geval wordt er geen dialoogvenster getoond voor het verkrijgen van goedkeuring.

Het dialoogvenster voor het verkrijgen van goedkeuring van de gebruiker wordt getoond op vrijwillige basis. Als het om eender welke reden niet verschijnt of niet het gewenste effect oplevert, doen we beroep op de legitieme belangstelling voor gepersonaliseerde advertenties. Deze belangstelling komt simpelweg voort uit het feit dat het momenteel onmogelijk is voor de meerderheid van de online media-industrie om een mediafunctie uit te oefenen zonder de inkomsten van gepersonaliseerde advertenties. Niet-gepersonaliseerde advertenties leveren onvoldoende geld op om mediadiensten te financieren.


Hieronder kan je meer informatie vinden over (en vooral van) onze partners die relevant zijn voor privacy (instellers van cookies):

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van "Google Analytics", een service voorzien door Google Inc. om het gebruik van websites door gebruikers te analyseren. Namens de beheerder van de website zal Google deze informatie aanwenden om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere services gerelateerd aan de activiteit op de website en internetgebruik aan te bieden aan de beheerder van de website. Het IP-adres aangeboden door Google Analytics zal niet samengevoegd worden met andere data van Google. De service maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden opgeslagen op jouw toestel. De informatie die verzameld wordt door de cookies wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Op deze website is anonimisering van de IP-adressen ingeschakeld. De IP-adressen van gebruikers worden verkort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Deze verkorting verwijdert de persoonlijke referentie van jouw IP-adres. Volgens de algemene voorwaarden wordt de informatie verzameld om een evaluatie te maken van activiteit op de website en Internet-gerelateerde services aan te bieden.

Je hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op jouw toestel te verhinderen door de gepaste instellingen toe te passen in jouw browser. Er is geen garantie dat je alle functionaliteiten van deze website zonder beperking kan gebruiken als je geen cookies toelaat.

Daarnaast kan je een browser-plug-in gebruiken om te verhinderen dat informatie verzameld door cookies (inclusief jouw IP-adres) naar Google Inc. verzonden wordt en gebruikt wordt door Google Inc. De volgende link leidt je naar de betreffende plugin: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hier is meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.:

Google Adexchange

Google en zijn partners maken gebruik van verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan. Hierbij kunnen ook cookies of vergelijkbare technologieën horen  die jouw browser of hardware identificeren. Daarnaast maakt Google ook gebruik van deze technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer je interageert met services die deel uitmaken van hun samenwerking met partners, zoals adverteerders. De voornaamste cookie die door Google wordt gebruik voor advertenties op websites anders dan die van Google zelf, is IDE. De cookie wordt in browsers opgeslagen onder het domein doubleclick.net.

Aangezien Google een duidelijke keuze wilt aanbieden aan gebruikers en hen wilt informeren over de advertenties die verschijnen, verschijnen advertenties op bepaalde websites van het Google Display Network met een gepast waarschuwingsicoon, zoals het "Privacy Info" of "Google Ads" icoon. Dit waarschuwingsicoon kan niet worden uitgeschakeld. Het "Privacy Info" Ad Choices-icoon, dat een standaard is in de industrie, wordt uitgeklapt tot Expanded Ad Choices-icoon wanneer de gebruiker zijn muis over het icoon beweegt. Als hij op het label klikt, wordt een pagina opgeroepen die aangeboden wordt door Google. Deze bevat een tekst opgesteld door het IAB en de instellingen voor advertenties, die je kan gebruiken om categorieën van advertenties te definiëren. Er is ook een link naar de pagina Your Online Choices, die een handleiding biedt over gedrag-gebaseerde online advertenties en online privacy.

Snigelweb

Cookies en tracking-technologieën worden gebruikt door SnigelWeb Inc. en hun partners (zoals adverteerders en marketing- en analytics-bedrijven), filialen of dienstverleners. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, bewegingen van gebruikers rond de website in kaart te brengen en om demografische informatie over de gehele gebruikersbasis te verzamelen.

Snigelweb kan rapporten ontvangen die gebaseerd zijn op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op zowel individuele als collectieve basis. Snigelweb maakt gebruik van cookies om de instellingen, authenticatie, voorkeuren en analytische gegevens van gebruikers bij te houden. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies controleren op het niveau van de individuele browser. Als je cookies weigert, kan je onze website blijven gebruiken, maar jouw vermogen om sommige functionaliteiten, advertenties of delen van onze website te gebruiken, kan beperkt worden.

Informatie in logbestand: een logbestand met informatie wordt automatisch gerapporteerd door jouw browser wanneer je een webpagina bezoekt. Wanneer je gebruik maakt van de Service, houden de servers van Snigelweb automatisch bepaalde gegevens bij die jouw webbrowser verstuurt wanneer je eender welke website bezoekt. Deze server-logs kunnen informatie zoals jouw webverzoek, Internet Protocol ("IP")-adres, browsertype, doorverwijs-/exitpagina's en URL's, aantal kliks, domeinnamen, bestemmingspagina's, geraadpleegde pagina's en andere informatie van die aard. Snigelweb verbindt deze automatisch verzamelde gegevens niet met persoonlijk identificeerbare informatie.

VG Wort

Het Verwertungsgesellschaft Wort maakt gebruik van "sessie-cookies" om te meten hoe vaak toegang werd verkregen tot teksten en zo de waarschijnlijkheid van kopieën in kaart te brengen. Sessie-cookies zijn kleine stukken informatie die een dienstverlener opslaat in het geheugen van de computer van de bezoeker. In een sessie-cookie wordt een willekeurig gegeneerd en uniek identificatienummer opgeslagen, een zogenaamd sessie-ID. Daarnaast bevat een cookie informatie over zijn oorsprong en de periode waarin hij wordt bijgehouden. Sessie-cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Deze metingen worden uitgevoerd door INFOnline GmbH. Deze helpen bij het bepalen van de waarschijnlijkheid dat individuele teksten gekopieerd werden voor de vergoeding van rechtsvorderingen van auteurs en uitgevers. VG Wort verzamelt geen persoonlijke gegevens via cookies. Het enige doel van de procedure is het bepalen van de waarschijnlijkheid van kopiën van individuele teksten. Op geen enkele moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Jouw identiteit blijft steeds beschermd. Je zal geen advertenties ontvangen via het systeem.

Please share our article, every link counts!
Klaus Hinum
Klaus Hinum
Stefan Hinum
Stefan Hinum
J. Simon Leitner
J. Simon Leitner
Notebookcheck, 2007-07-12 (Update: 2023-05-10)